Collectie Gelderland

Geen titel

Winkelcentrum de Stadspoort, gelegen boven de Dr. W. Dreeslaan. Foto 3 van een serie van 4