Collectie Gelderland

Geen titel

De Hessenweg te Lunteren, gezien in noordwestelijke richting. In het midden van de jaren dertig was dit traject nog bijna onberijdbaar en de natuur op en rond De Goudsberg ongerept. Dit stuk weg is pas in 1971 verhard.