Collectie Gelderland

Geen titel

GBKN Ede, omgeving N224, Apeldoornseweg, spoorlijn Ede-Amersfoort (Kippenlijn). Zie ook overzichtskaart nummer K1155. Gedeeltelijk voorzien van kadastrale grenzen en boominventarisatie. Grootschalige Basiskaart van Nederland (GBKN), uitgevoerd als raamkaart (d.i. een kaart of kaartblad dat zich uitstrekt tot aan het kader). De inhoud bestaat uit gedetailleerde topografie, soms aangevuld met kadastrale grenzen. De gebouwen zijn voorzien van huisnummers. De namen van de wegen zijn aangegeven. De kaarten zijn opgenomen in het coördinatenstelsel van de Rijksdriehoeksmeting. Ook is er een verwijzing naar het kaartblad 1: 25.000 van de Topografische Dienst.