Collectie Gelderland

Geen titel

De Dorpsstraat te Lunteren, gezien in zuidoostelijke richting. Op de hoek van de Dorpsstraat en de Stationsstraat het huis van mevrouw M. Floor (links). Daarnaast hotel Floor, waar Gart Floor ook benzine verkocht.