Collectie Gelderland

Geen titel

De Boslaan bij de kruising Boslaan/Molenweg te Lunteren, gezien in noordoostelijke richting.