Collectie Gelderland

Geen titel

Op een kadastrale ondergrond zijn de wegen en waterlopen met nummers die verwijzen naar de wegenlegger aangegeven. In de percelen aan weerszijde van deze wegen en waterlopen staan de kadastrale nummers vermeld. Ook staan op de kaart streeknamen. Zie ook overzichtskaart K373.