Collectie Gelderland

Geen titel

De Schaapsweg 36 en 38 in Ede, als winkel-woonhuis, gezien in oostelijke richting. Deze kruidenierswinkel was van de familie Van Beek. Dit pand op de hoek van de Veenderweg werd in 1964 afgebroken. Rechts rijwielhandel,benzinepomp en taxibedrijf Kleijer.