Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van Ede, omgeving winkelcentrum Bellestein, gezien in noordoostelijke richting. Op de voorgrond de Kastelenlaan en winkelcentrum Bellestein. Uiterst links het flatgebouw aan de Luynhorst. Daarvoor de Slotlaan en De Gelderhorst, centrum voor oudere doven.