Collectie Gelderland

Geen titel

De Oranjelaan in Ede. Middenvoor kwam later de Prins Bernhardschool. Links een driedubbel huis aan de Julianalaan, wat hier op de dia nog de BLO-school is. Naast dit gebouw stond begin jaren 1900 het Parkhotel. Dit is omstreeks 1956 gesloopt. De BLO-school is in augustus 1971 gesloopt. Schoolhoofd was de heer J. Boersma.