Collectie Gelderland

Geen titel

De kruising Dorpsstraat/Edeseweg te Harskamp, gezien in noordelijke richting. Links de Dorpsstraat en rechts de Edeseweg. Rechts de veldwachterswoning met het arrestantenhok.