Collectie Gelderland

Geen titel

De Boslaan te Lunteren, gezien in noordoostelijke richting. Links de muziekkoepel van het muziekkorps "Kunst na arbeid". Rechts het begin van de Van den Hamlaan.