Collectie Gelderland

Geen titel

Nummer 6 van een serie van 16 Het 40- jarig ambtsjubileum van gemeentesecretaris F.H. Sievers in het dienstgebouw "De Bergpoort". De chef-bode C.A. de Klein overhandigt gouden vulpen en potlood.