Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtopname van de omgeving Driesprong in noordelijke richting. Boven het terrein van De Hartenberg, linksonder schietbanen van het militair oefenterrein.