Collectie Gelderland

Geen titel

De kruising van de Vaarkamper Engweg te Lunteren met links de Troelstrastraat en rechts de Thorbeckestraat, gezien in noordwestelijke richting. Rechts de Moluks Evangelische Kerk op Thorbeckestraat nr 20.