Collectie Gelderland

Geen titel

De schaapskooi op de Ginkelse Heide, gezien in oostelijke richting.