Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van de Edese woonwijk Maandereng, gezien in noordelijke richting. Links de Dr. W. Dreeslaan.