Collectie Gelderland

Geen titel

Braakliggend terrein waar de nieuwbouwwijk Kernhem in Ede moet komen, gezien in noordwestelijke richting. Onderaan de N 224. Rechtsboven het kwekerijcomplex van de Permar.