Collectie Gelderland

Geen titel

De Otterloscheweg in Ede, gezien in noordelijke richting, met links de Kerkhoflaan.