Collectie Gelderland

Geen titel

Einde van de Nieuwe Kazernelaan met de kruising van de Arnhemseweg in Ede. Links de Arnhemseweg en rechts de toegangsweg naar de ingang van de Simon Stevin kazerne. Bij de bus rechts de Verlengde Arnhemseweg naar Arnhem en links daarvan de Rijksweg N224.