Collectie Gelderland

Geen titel

Nummer 2 van een serie van 16 Het 40- jarig ambtsjubileum van gemeentesecretaris F.H. Sievers in het dienstgebouw "De Bergpoort". Burgemeester H.M. Oldenhof feliciteert de gemeentesecretaris met zijn 40-jarig ambtsjubilieum en zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.