Collectie Gelderland

Geen titel

Een vervallen bijblad van Bennekom D1 (Bennekomse heide ). Op de kaart staan ruitkruizen die aangeven het plaatselijke stelsel (1852) en het RD-stelstel. Straatnamen en streeknamen en namen van gebouwen staan vermeld.