Collectie Gelderland

Geen titel

Ede, hoek Arnhemseweg, Bevrijdingsplein. Detail van het kunstwerk 'On the Rocks' van Marry Overtoom. Een waterpartij die refereert aan de bevrijding van Ede door de Polar Bear Division en aan de feestelijkheid rondom de bevrijding, en naar het ontstaan van de Veluwe in de ijstijd. Het pleinontwerp (grote ellips, bestrating en de boomroosters) is van landschapsarchitect Ed Joosting Bunk (Plan de Campagne). Het kunstwerk en de bestrating (Italiaans porfier) van het plein zijn tijdens de ontwikkeling en uitvoering op elkaar afgestemd. Onthuld in 2015 tijdens de herdenking van de bevrijding van Ede. De bijnaam Polar Bears was verbonden aan de 49e (West Riding) Infantry Division, een onderdeel van het Engelse leger en op dat moment toegevoegd aan het Eerste Canadese Legercorps.