Collectie Gelderland

Geen titel

Bijeenkomst in de raadszaal met dhr. Scheerder lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland