Collectie Gelderland

Geen titel

De achterzijde van de oude boerderij van Jansen aan de Paasbergerweg te Ede, gezien vanaf de Achterdoelen in noordoostelijke richting.