Collectie Gelderland

Geen titel

Ede, Stationsweg, richting het dorp. Rechts het huis van de dames Van Veeren en mej. Miga, onderwijzeres. Omstreeks 1963 was hier het bureau Huisvesting gevestigd en ook het Kraamcentrum. Later een internaat van de Hogere Landbouwschool. Na de overplaatsing van de H.L.S. naar Dronten, in 1967, kwam het huis leeg te staan.