Collectie Gelderland

Geen titel

Park Paasberg in Ede, gezien in noordelijke richting vanaf de Paasbergerweg.