Collectie Gelderland

Geen titel

Gedeelte van sectie E van de kadastrale gemeente Otterlo en sectie B van de kadastrale gemeente Ede. Kaart behoort bij de verdeling van de buurten Wekerom, Eschoten en de Valk onder de geërfden. De op de kaarten genoemde nummers zijn kadastrale nummers en verwijzingen (bedragen) gebruikt bij de verdeling. Voorzien van boerderijnamen. Zie archiefstukken DAS 2255 en 2256. Voor de Grosseder Akte zie archief Wekerom, Eschoten en de Valk, doos 148. Zie overzichtskaart K74 en kopie K97 ** Inzage van het fysieke stuk uitsluitend met toestemming van de archivaris **