Collectie Gelderland

Geen titel

Een eilandkaart, weergevende de zakelijke rechten op onroerend goed, per perceel. Deze percelen worden aangeduid met kadastrale gemeente, sectie en nummer. Harskamp, omgeving Stroeallee, Pijnenburgweg, Kraatsweg.