Collectie Gelderland

Geen titel

Agrarisch gebied en een nieuwe woonwijk. In het voorjaar van 1969 werd er nog geploegd op wat later de Pollenstein zou worden. Op de achtergrond de twee flatgebouwen aan de Groenendaal en geheel rechts het flatgebouw aan de Langenhorst, gezien in noordwestelijke richting.