Collectie Gelderland

Geen titel

De Brinkstraat gezien in zuidelijke richting vanaf de kruising met de Molenstraat. Rechtsvoor het veetransportbedrijf Busser. Dit bedrijf verhuisde naar het industrieterreintje om plaats te maken voor woningbouw.