Collectie Gelderland

Geen titel

Bergstraat te Ede. Links de Schoolstraat met het hek om het schoolplein van de Paasbergschool. De huizen links zijn tot en met dat stenen hek gesloopt. De Paasbergschool Bergstraat 36 is in 1976 gesloopt, evenals het huis van het schoolhoofd J.A. Slager op nummer 34. Bergstraat 32 van H. Gossink en 30 van B.J. Snijders werden gesloopt in 1970 en de Hervormde kleuterschool op 28 werd gesloopt in 1976. Al deze huizen werden gesloopt voor de doortrekking van de Raadhuisstraat.