Collectie Gelderland

Geen titel

Nummer 17 van serie van 18 Luchtfoto's van vlucht Wageningen. Gezien in noordwestelijke richting. Rechtsboven de Nieuwesteeg, van boven naar rechtsonder de Veensteeg en linksonder een klein gedeelte van de Grift.