Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto, genomen ter hoogte van de spoorlijn Ede-Utrecht tussen de Verlengde Maanderweg en de Kerkweg in noord-oostelijke richting. Rechts het Beatrixpark.