Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtopname van het terrein van het Leger des Heils aan de Goorsteeg in Lunteren.