Collectie Gelderland

Geen titel

De Nieuwe Stationsstraat, voorheen Telefoonweg, gezien in noordwestelijke richting vanaf de Stationsweg. Op de achtergrond verenigingsgebouw Ons Huis, rijwielhandel Van Riessen. Geheel links de Nederlandse Middenstands Bank.