Collectie Gelderland

Geen titel

dhr. Oosting, bedrijfsleider van Coberco zuivelfabriek