Collectie Gelderland

Geen titel

Burgemeester en Wethouders in Ede-West op wijkbezoek. Buurtbewoners in gesprek rondom de maquette van de hogesnelheidslijn.