Collectie Gelderland

Geen titel

Ede, Stationsweg, huis "Silva Sanat". Het huis is later door de heer Bruil verbouwd. Nadat de familie Bruil er enige jaren in woonde, zijn ze verhuisd naar Stationsweg 67, waar hij een nieuw huis heeft gebouwd, dat de naam "La Strada" kreeg. In dit huis woonde daarna de fam. van Ingen in het voorste gedeelte en aan de achterkant bleef het kantoor voor de wegenbouw van firma Bruil. In 1967 was hier kantoor van het ziekenfonds "Neder-Veluwe", het Ziekenhuisfonds "Helpt-Elkaar" en Coöp. Ver. Gezondheidszorg Centrum Nederland, afgekort V.G.C.N.