Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van Ede met de industrieterreinen "Heestereng", en "Frankeneng", tussen de spoorlijn Utrecht-Arnhem en de Rijksweg A 12, gezien in oostelijke richting. Rechts de Rijksweg A 12, links de spoorlijn Utrecht-Arnhem. Helemaal onder de Kade. Rechts naast de Rijksweg A 12 de Maanderbuurtweg. Rechts van beneden schuin naar boven is de Schutterweg.