Collectie Gelderland

Geen titel

De woningen Park Paasberg 8, 9, 10 en 11 in Ede, gezien in noordelijke richting nabij de Paasbergweg.