Collectie Gelderland

Geen titel

Bosbedrijfskaart van het Lunterse Buurtbosch, geprojecteerd op een topografische ondergrond (vergroting van de 1.10.000). Tevens staan er veldnamen en vakgrenzen van het bosareaal en een legenda vermeld. Op de kaart is de jachtverhuur aangegeven.