Collectie Gelderland

Geen titel

Foto 3 van serie van 4 Reconstructie van de Julianastraat nabij de Edeseweg te Harskamp. De situatie voor de reconstructie, gezien in noordwestelijke richting. Linksboven de Edeseweg. Onderaan de Julianastraat.