Collectie Gelderland

Geen titel

De plechtige inzegening van de Rooms Katholieke Kerk van de parochie "Maria Virgo Regina" aan de Heelsumseweg 3 te Bennekom op 3 november 1957 door mgr. dr. B.J. Alferink, aartsbisschop van Utrecht.