Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto, genomen ter hoogte van de Ganzeweide in noord-oostelijke richting tot aan de Rijksweg.