Collectie Gelderland

Geen titel

Prentbriefkaart van een plan voor de bouw van een Rooms Katholieke Garnizoenskerk met plattegrond. Tekst op de kaart: "Voor God en Vaderland. W. te Riele, architect." Kaart afkomstig uit het archief van R.A.F. Padberg, aalmoezenier.