Collectie Gelderland

Geen titel

Otterlose Belangenvereniging. Links Jan Wisserhof en ernaast Hans van de Brink.