Collectie Gelderland

Geen titel

Rechts de ingang van hotel Buitenzorg aan de Amsterdamseweg in Ede. Links het hek van villa Stompekamp. De spoorbomen op de foto zijn van de spoorlijn Ede-Nijkerk. In 1938 werd de lijn naar Nijkerk opgeheven en werd de dienst op Amersfoort geopend. De foto is gemaakt in de tijd dat de heer Willem Roelofsen de eigenaar van hotel Buitenzorg was. Zie ook GA27023