Collectie Gelderland

Geen titel

De gereconstrueerde Schras te Ederveen gezien in noordwestelijke richting. Het eerste gebouw rechts is het marktgebouw aan de Schras nr 2. Foto 7 van serie van 10