Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van een deel van het centrum van Ede. Linksonder de tennisbanen van de Edese Tennis Club aan de Van Heeckerenlaan, links in het midden de brandweerkazerne aan de Klinkenbergerweg en in het midden de spoorlijn Ede-Amersfoort.