Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van het gemeentehuis en omgeving, gemaakt in noordwestelijke richting.